ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

92 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ມາມ່າ ໂອເຄລົດຄາໂບນາຣ່າເບຄອນ
₭6.000 ມາມ່າ ໂອເຄລົດຄາໂບນາຣ່າເບຄອນ
ມາມ່າ ເສັ້ນເລັກໝູນ້ຳຕົກ 55ກ
₭2.500 ມາມ່າ ເສັ້ນເລັກໝູນ້ຳຕົກ 55ກ
ໄວໄວ ລົດເປັດພະໂລ້
₭56.000 ໄວໄວ ລົດເປັດພະໂລ້
ໄວໄວ ລົດໝູສັບ 1*30
₭55.000 ໄວໄວ ລົດໝູສັບ 1*30
ໄວໄວ ລົດຫອຍລາຍແຫ້ງພັດສ່າ
₭55.000 ໄວໄວ ລົດຫອຍລາຍແຫ້ງພັດສ່າ
ໄວໄວ ລົດໝູສັບຕົ້ມຍຳ
₭55.000 ໄວໄວ ລົດໝູສັບຕົ້ມຍຳ
ຄັງຟູຊິ ມີ່ຊີ້ນງົວລົດກະລ່ຳປີ
₭8.500 ຄັງຟູຊິ ມີ່ຊີ້ນງົວລົດກະລ່ຳປີ
ຍຳຍຳ ຈຳໂບ້ລົດຕົ້ມຍຳກຸ້ງ
₭2.000 ຍຳຍຳ ຈຳໂບ້ລົດຕົ້ມຍຳກຸ້ງ
ຍຳຍຳ ຈຳໂບ້ຕົ້ມຍຳທະເລໝໍ້ໄຟ
₭2.000 ຍຳຍຳ ຈຳໂບ້ຕົ້ມຍຳທະເລໝໍ້ໄຟ
ຊຳຢາງມີ່ເກົາຫຼີ ເຜັດທຳມະດາຫໍ່ດຳ
₭45.000 ຊຳຢາງມີ່ເກົາຫຼີ ເຜັດທຳມະດາຫໍ່ດຳ
₭5.500 ມີ່ນິດຊິນ ໄກ່ເຜັດເກົາຫຼີຊີດ 60g
ຍໍາຍໍາ ລົດສຸກີ້ທະເລ 60g
₭5.000 ຍໍາຍໍາ ລົດສຸກີ້ທະເລ 60g
ຄະນໍ ໂຈ໊ກລົດກຸ້ງປູອັດຊອງ 35g ແພັກ1*4
₭12.000 ຄະນໍ ໂຈ໊ກລົດກຸ້ງປູອັດຊອງ 35g ແພັກ1*4
ຍຳຍຳ ລົດສຸກກີ້ແບບຊອງ 1*30*65g
₭55.000 ຍຳຍຳ ລົດສຸກກີ້ແບບຊອງ 1*30*65g
ຍຳຍຳ 60g ເຕັມເຕັມລົດໝຶກໝາກນາວ
₭5.000 ຍຳຍຳ 60g ເຕັມເຕັມລົດໝຶກໝາກນາວ