ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

22 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ເບຍລາວ ແກ້ວໃຫຍ່ 640 ml
₭126.000 ເບຍລາວ ແກ້ວໃຫຍ່ 640 ml
ຄາສເບີກ ເບຍກະປ໋ອງນ້ອຍ 330ml
₭185.000 ຄາສເບີກ ເບຍກະປ໋ອງນ້ອຍ 330ml
  • ສິນຄ້າໝົດ
ເບຍລາວ ກະປ໋ອງນ້ອຍ 330ml
₭148.000 ເບຍລາວ ກະປ໋ອງນ້ອຍ 330ml
ຊຳເມີບີ ເບຍກະປ໋ອງນ້ອຍ 320ml
₭9.000 ຊຳເມີບີ ເບຍກະປ໋ອງນ້ອຍ 320ml
ຊຳເມີບີ ເບຍແກ້ວນ້ອຍ 330ml
₭11.000 ຊຳເມີບີ ເບຍແກ້ວນ້ອຍ 330ml
ຊຳເມີບີ ເບຍກິ່ນແບັກເບີຣີ່ 330ml
₭11.000 ຊຳເມີບີ ເບຍກິ່ນແບັກເບີຣີ່ 330ml
Ice ນ້ຳກ້ອນ 1ກິໂລ
₭3.000 Ice ນ້ຳກ້ອນ 1ກິໂລ
ເບຍລາວ 500ml ກະປ໋ອງໃຫຍ່ລາວປີໃໝ່ລາວ
₭10.000 ເບຍລາວ 500ml ກະປ໋ອງໃຫຍ່ລາວປີໃໝ່ລາວ
Heineken beer 330ml
₭9.000 Heineken beer 330ml
ຄາສເບີກ ເບຍກະປ໋ອງນ້ອຍລາຍປີໃໝ່ລາວ 330ml
₭48.000 ຄາສເບີກ ເບຍກະປ໋ອງນ້ອຍລາຍປີໃໝ່ລາວ 330ml
ເບຍລາວ 330ມລ ປ໋ອງນ້ອຍ ແພັກ1*6
₭38.000 ເບຍລາວ 330ມລ ປ໋ອງນ້ອຍ ແພັກ1*6
ສະປາຍ ວາຍຄໍເລິສີແດງ ຂະໜາດ275ml
₭12.000 ສະປາຍ ວາຍຄໍເລິສີແດງ ຂະໜາດ275ml
ເບຍລາວປ່ອງນ້ອຍ ຂະໜາດ330ml
₭7.000 ເບຍລາວປ່ອງນ້ອຍ ຂະໜາດ330ml
ສະປາຍ ວາຍຄໍເລິ ຂະໜາດ 175ມລ ລົດໄມໄຕ
₭12.000 ສະປາຍ ວາຍຄໍເລິ ຂະໜາດ 175ມລ ລົດໄມໄຕ
ສະປາຍກາມິກາເຊ ຂະໜາດ275ml
₭12.000 ສະປາຍກາມິກາເຊ ຂະໜາດ275ml