ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

269 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ເຊັບເປ້ ບລູ 500ml ເຄື່ອງດື່ມວິຕາມິນກິ່ນໝາກຄາຍ ແກັດ 1*24
₭155.000 ເຊັບເປ້ ບລູ 500ml ເຄື່ອງດື່ມວິຕາມິນກິ່ນໝາກຄາຍ ແກັດ 1*24
ກາເຟບາບີກ້າ Coffee 168 ປະລິມານ 250g
₭140.000 ກາເຟບາບີກ້າ Coffee 168 ປະລິມານ 250g
ນ້ຳເຜິ້ງດອກໄມ້ປ່າສີເຫຼືອງທອງ ປະລິມານ 1000ml
₭168.000 ນ້ຳເຜິ້ງດອກໄມ້ປ່າສີເຫຼືອງທອງ ປະລິມານ 1000ml
ຊາ ລົວະບົວຈັນ 20g
₭35.000 ຊາ ລົວະບົວຈັນ 20g
ກາເຟລົວະ ບົວຈັນ 250g ເມັດກາເຟອາລາປີກ້າແທ້100​%
₭129.000 ກາເຟລົວະ ບົວຈັນ 250g ເມັດກາເຟອາລາປີກ້າແທ້100​%
ນຳ້ດື່ມເຟຣດຊີ້ 235 ມລ
₭22.000 ນຳ້ດື່ມເຟຣດຊີ້ 235 ມລ
ວໍ ກະແລັມໂຄລ່າແອນເລມ້ອນ
₭5.000 ວໍ ກະແລັມໂຄລ່າແອນເລມ້ອນ
ໂຄກ ຊີໂລ ກະປອງ 325ml
₭4.000 ໂຄກ ຊີໂລ ກະປອງ 325ml
ສະໄປສ ກະປອງ 320ml
₭4.000 ສະໄປສ ກະປອງ 320ml
ສະໄປສ ບໍ່ມີນຳ້ຕານກະປອງ
₭4.000 ສະໄປສ ບໍ່ມີນຳ້ຕານກະປອງ
ມະຣິນດາ ສີຂຽວຕຸກຢາງ 490ml
₭4.000 ມະຣິນດາ ສີຂຽວຕຸກຢາງ 490ml
ຊີວິດ ວິຕາມິນຊີລົດທັບທິມ 140 ml
₭50.000 ຊີວິດ ວິຕາມິນຊີລົດທັບທິມ 140 ml
ນ້ຳດື່ມ 600ml ເນສເລ່ ພຽວໄລ ແພັກ 1*12
₭29.000 ນ້ຳດື່ມ 600ml ເນສເລ່ ພຽວໄລ ແພັກ 1*12
ນ້ຳດື່ມ 1500ml ເນສເລ່ ພຽວໄລ ແພັກ 1*6
₭26.000 ນ້ຳດື່ມ 1500ml ເນສເລ່ ພຽວໄລ ແພັກ 1*6
ທີພອດ  ນົມສົດຈືດເອັດຕ້າ
₭8.000 ທີພອດ ນົມສົດຈືດເອັດຕ້າ