ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

18 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ປັງທອງ ແຊນວີດໂຣວີດ 500 g
₭18.000 ປັງທອງ ແຊນວີດໂຣວີດ 500 g
ຟາມເຮົ້າ ໄສ້ເຜືອກໝາກພ້າວ
₭6.500 ຟາມເຮົ້າ ໄສ້ເຜືອກໝາກພ້າວ
ຟາມເຮົ້າ ປັງປອນແດງໃຫຍ່ 480g
₭20.000 ຟາມເຮົ້າ ປັງປອນແດງໃຫຍ່ 480g
ຟາມເຮົ້າ 500g ປັງປອນຂຽວໃຫຍ່
₭21.500 ຟາມເຮົ້າ 500g ປັງປອນຂຽວໃຫຍ່
ຄັອບ ນ້ຳເຜີ້ງ 70g
₭7.500 ຄັອບ ນ້ຳເຜີ້ງ 70g
₭13.000 ລັດສະໝີ ຂະໜົມປັງແຊນວິດ500g
ເອວເຊ 360g ເລເຢີຊ໋ອກໂກແລັດ ແກັດ1*12
₭246.000 ເອວເຊ 360g ເລເຢີຊ໋ອກໂກແລັດ ແກັດ1*12
ເອວເຊ 360g ເລເຢີຊ໋ອກໂກແລັດ ແພັກ1*24
₭22.000 ເອວເຊ 360g ເລເຢີຊ໋ອກໂກແລັດ ແພັກ1*24
ເອວເຊ 360g ເລເຢີເຄັກໝາກພ້າວ ແພັກ1*24
₭22.000 ເອວເຊ 360g ເລເຢີເຄັກໝາກພ້າວ ແພັກ1*24
ເອວເຊ 360g ເລເຢີເຄັກໝາກພ້າວ ແກັດ1*12
₭246.000 ເອວເຊ 360g ເລເຢີເຄັກໝາກພ້າວ ແກັດ1*12
ເອວເຊ 360g ເລເຢີສະຕໍເບີລີ່ ແກັດ1*12
₭246.000 ເອວເຊ 360g ເລເຢີສະຕໍເບີລີ່ ແກັດ1*12
ເອວເຊ 360g ເລເຢີສະຕໍເບີລີ່ ແພັກ1*24
₭22.000 ເອວເຊ 360g ເລເຢີສະຕໍເບີລີ່ ແພັກ1*24
ເອວເຊ 360g ເລເຢີລົດໃບເຕີຍ ແພັກ1*24
₭22.000 ເອວເຊ 360g ເລເຢີລົດໃບເຕີຍ ແພັກ1*24
ເອວເຊ 360g ເລເຢີລົດໃບເຕີຍ ແກັດ1*12
₭246.000 ເອວເຊ 360g ເລເຢີລົດໃບເຕີຍ ແກັດ1*12
ເອວເຊ 360g ເລເຢີລົດວານິລາ ແພັກ1*12
₭246.000 ເອວເຊ 360g ເລເຢີລົດວານິລາ ແພັກ1*12