ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

821 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ຊີວິດວິຕາມິນລົດເລມອນ ປົກກະຕິ 25,000ກີບ ຫຼຸດເຫຼືອ 23,000ກີບ
₭23.000 ຊີວິດວິຕາມິນລົດເລມອນ ປົກກະຕິ 25,000ກີບ ຫຼຸດເຫຼືອ 23,000ກີບ
ເອັມ 150 ໂສມນ້ຳເຜີ້ງ 250Ml
₭5.000 ເອັມ 150 ໂສມນ້ຳເຜີ້ງ 250Ml
ດີມໍ(ອອສ) 180ml ລົດຊັອກໂກແລັດ 1*9
₭80.000 ດີມໍ(ອອສ) 180ml ລົດຊັອກໂກແລັດ 1*9
ດີມໍ(ອອສ) 180ml ລົດຊັອກໂກແລັດ ໂປຣໂມຊັ້ນຊື້ 2ແພັກ ແຖມ 1ແພັກ
₭13.000 ດີມໍ(ອອສ) 180ml ລົດຊັອກໂກແລັດ ໂປຣໂມຊັ້ນຊື້ 2ແພັກ ແຖມ 1ແພັກ
₭9.000 ເບຍລາວ ໂກຣແກ້ວນ້ອຍ 330ມລ
ມີ່ໄວໄວລົດດັ້ງເດີມ ຊອງ
₭2.000 ມີ່ໄວໄວລົດດັ້ງເດີມ ຊອງ
ເຊັບເປ້ ບລູ 500ml ເຄື່ອງດື່ມວິຕາມິນກິ່ນໝາກຄາຍ ແກັດ 1*24
₭155.000 ເຊັບເປ້ ບລູ 500ml ເຄື່ອງດື່ມວິຕາມິນກິ່ນໝາກຄາຍ ແກັດ 1*24
ເບຍລາວ ໄວແກ້ວນ້ອຍ 330 ມລ
₭8.500 ເບຍລາວ ໄວແກ້ວນ້ອຍ 330 ມລ
ລວຍເພີ້ອນຖົງນ້ອຍ 1*12
₭22.000 ລວຍເພີ້ອນຖົງນ້ອຍ 1*12
ຍຳຍຳ ລົດສຸກກີ້(ກ່ອງ) 1*6
₭28.000 ຍຳຍຳ ລົດສຸກກີ້(ກ່ອງ) 1*6
ຄະນໍ ຄັບໂຈກກຸ້ງ(ກ່ອງ) 35g
₭28.500 ຄະນໍ ຄັບໂຈກກຸ້ງ(ກ່ອງ) 35g
ນ້ຳແຈ່ວທາໄກ່ ແມ່ໃຈ 250ml
₭16.000 ນ້ຳແຈ່ວທາໄກ່ ແມ່ໃຈ 250ml
ນ້ຳປາແດກແຊບ ແມ່ໃຈ 250ml
₭12.000 ນ້ຳປາແດກແຊບ ແມ່ໃຈ 250ml
ມີສເຕີ ໂປເຕໂຕມັນຝຣັ່ງດັ້ງເດີມ 100g
₭12.000 ມີສເຕີ ໂປເຕໂຕມັນຝຣັ່ງດັ້ງເດີມ 100g
ເອັດປີ ເຂົ້າໜົມໄດໂນເສົາ
₭7.000 ເອັດປີ ເຂົ້າໜົມໄດໂນເສົາ