ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

813 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ເຊັບເປ້ ບລູ 500ml ເຄື່ອງດື່ມວິຕາມິນກິ່ນໝາກຄາຍ ແກັດ 1*24
₭155.000 ເຊັບເປ້ ບລູ 500ml ເຄື່ອງດື່ມວິຕາມິນກິ່ນໝາກຄາຍ ແກັດ 1*24
ເບຍລາວ ໄວແກ້ວນ້ອຍ 330 ມລ
₭8.500 ເບຍລາວ ໄວແກ້ວນ້ອຍ 330 ມລ
ລວຍເພີ້ອນຖົງນ້ອຍ 1*12
₭22.000 ລວຍເພີ້ອນຖົງນ້ອຍ 1*12
ຍຳຍຳ ລົດສຸກກີ້(ກ່ອງ) 1*6
₭28.000 ຍຳຍຳ ລົດສຸກກີ້(ກ່ອງ) 1*6
ຄະນໍ ຄັບໂຈກກຸ້ງ(ກ່ອງ) 35g
₭28.500 ຄະນໍ ຄັບໂຈກກຸ້ງ(ກ່ອງ) 35g
ນ້ຳແຈ່ວທາໄກ່ ແມ່ໃຈ 250ml
₭16.000 ນ້ຳແຈ່ວທາໄກ່ ແມ່ໃຈ 250ml
ນ້ຳປາແດກແຊບ ແມ່ໃຈ 250ml
₭12.000 ນ້ຳປາແດກແຊບ ແມ່ໃຈ 250ml
ມີສເຕີ ໂປເຕໂຕມັນຝຣັ່ງດັ້ງເດີມ 100g
₭12.000 ມີສເຕີ ໂປເຕໂຕມັນຝຣັ່ງດັ້ງເດີມ 100g
ເອັດປີ ເຂົ້າໜົມໄດໂນເສົາ
₭7.000 ເອັດປີ ເຂົ້າໜົມໄດໂນເສົາ
ເຂົ້າກ້ອງອົບກອບ 12g
₭26.000 ເຂົ້າກ້ອງອົບກອບ 12g
ໂຈກກອບສຳເລັດຮູບ ລົດຊີຟູດ
₭32.000 ໂຈກກອບສຳເລັດຮູບ ລົດຊີຟູດ
ໝູຝອຍກອບໃສ່ຫອມຈຽວ ປະລິມານ 150g
₭106.000 ໝູຝອຍກອບໃສ່ຫອມຈຽວ ປະລິມານ 150g
ໝາກຂາມແປຮູບ 3ຣົດ ປະລິມານ 1kg
₭420.000 ໝາກຂາມແປຮູບ 3ຣົດ ປະລິມານ 1kg
ຣາຊາເສົາກ້ວຍ 180g
₭42.000 ຣາຊາເສົາກ້ວຍ 180g
ເຂົ້າກ້ອງໄລ້ເບີຣີ່ 1kg
₭56.000 ເຂົ້າກ້ອງໄລ້ເບີຣີ່ 1kg