ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

30 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ຄະນໍ ຄັບໂຈກກຸ້ງ(ກ່ອງ) 35g
₭28.500 ຄະນໍ ຄັບໂຈກກຸ້ງ(ກ່ອງ) 35g
ໂຈກກອບສຳເລັດຮູບ ລົດຊີຟູດ
₭32.000 ໂຈກກອບສຳເລັດຮູບ ລົດຊີຟູດ
ຄັງຊິຟູ ຢໍຂາວລົດເຜັດ 20g
₭2.000 ຄັງຊິຟູ ຢໍຂາວລົດເຜັດ 20g
ໂຣຊ່າ ປາແມັກເຄີເຣວຊອດໝາກເລັ່ນ 155g
₭6.000 ໂຣຊ່າ ປາແມັກເຄີເຣວຊອດໝາກເລັ່ນ 155g
ຄະນໍ ຄັບໂຈກ ລົດໝູສາຫຼ່າຍ ນ້ຳໜັກ 35 ກຣັມ
₭5.000 ຄະນໍ ຄັບໂຈກ ລົດໝູສາຫຼ່າຍ ນ້ຳໜັກ 35 ກຣັມ
ຄະນໍຄັບໂຈ໊ກ ລົດປາ 1*6*35g
₭28.500 ຄະນໍຄັບໂຈ໊ກ ລົດປາ 1*6*35g
ຄະນໍຄັບໂຈ໊ກ ກ່ອງໝູສາຫຼ່າຍ 1*6*35g
₭28.500 ຄະນໍຄັບໂຈ໊ກ ກ່ອງໝູສາຫຼ່າຍ 1*6*35g
ຄະນໍ ຄັບໂຈກລົດໝູກ໋ອງ 35g
₭5.000 ຄະນໍ ຄັບໂຈກລົດໝູກ໋ອງ 35g
ໜ່ອງຊິມ ໝີ່ຈີນຈອກໃຫຍ່ 114g
₭12.500 ໜ່ອງຊິມ ໝີ່ຈີນຈອກໃຫຍ່ 114g
₭31.000 ມ້າຂາວ ໝາກຕາວເຊື່ອມ 4P
ຊີເລກທູນ່າແຊນວິດໃນໍ້າເກືອ 185g
₭15.000 ຊີເລກທູນ່າແຊນວິດໃນໍ້າເກືອ 185g
ປຸ້ມປຸ້ຍ 40g  ຫອຍລາຍທອດລົດເຜັດ
₭10.000 ປຸ້ມປຸ້ຍ 40g ຫອຍລາຍທອດລົດເຜັດ
ຊີເລັກທູນ່າແຊນວິດໃນນໍ້າແຮ 185g
₭15.000 ຊີເລັກທູນ່າແຊນວິດໃນນໍ້າແຮ 185g
ຊີເລັກທູນ່າຜັດພິກໃບກະເຜົາ 185g
₭15.000 ຊີເລັກທູນ່າຜັດພິກໃບກະເຜົາ 185g
ຊີເລັກທູນ່າແກງຂຽວຫວານ 185g
₭15.000 ຊີເລັກທູນ່າແກງຂຽວຫວານ 185g