ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

25 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ສະມາດຮາດ ເນື້ອງົວ+ຜັກກະປ໋ອງ
₭17.000 ສະມາດຮາດ ເນື້ອງົວ+ຜັກກະປ໋ອງ
₭22.000 ສະມາດຮາດລົດເນື້ອເກາະກະປ໋ອງ
ມີໂອ ອາຫານແມວລົດໂກເມ່ 1.1kg
₭35.000 ມີໂອ ອາຫານແມວລົດໂກເມ່ 1.1kg
SmartHeart 1,5kg ສຳຫຼັບໝາພັນນ້ອຍລົດເນື້ອອົບ
₭46.000 SmartHeart 1,5kg ສຳຫຼັບໝາພັນນ້ອຍລົດເນື້ອອົບ
SmartHeart 1,5kg ສຳຫຼັບໝາພັນນ້ອຍ
₭42.000 SmartHeart 1,5kg ສຳຫຼັບໝາພັນນ້ອຍ
SmartHeart 1.5kg ສຳຫຼັບໝານ້ອຍລົດຊີ້ນແລະນົມ
₭45.000 SmartHeart 1.5kg ສຳຫຼັບໝານ້ອຍລົດຊີ້ນແລະນົມ
SmartHeart ລົດຕັບຮົມຄັວນ 3kg
₭68.000 SmartHeart ລົດຕັບຮົມຄັວນ 3kg
SmartHeart ລົດເນື້ອອົບ 3kg
₭68.000 SmartHeart ລົດເນື້ອອົບ 3kg
Meo ຫົວອາຫານແມວລົດປາທູ 7kg
₭70.000 Meo ຫົວອາຫານແມວລົດປາທູ 7kg
ອັອບຕິມັມ ຫົວອາຫານປາຄາຟ 5kg
₭60.000 ອັອບຕິມັມ ຫົວອາຫານປາຄາຟ 5kg
ອັອບຕິມັມ ຫົວອາຫານປາຄາຟ 1,5kg
₭60.000 ອັອບຕິມັມ ຫົວອາຫານປາຄາຟ 1,5kg
ມີໂອ ອາຫານແມວລົດຊີຟູດ 1.2kg
₭40.000 ມີໂອ ອາຫານແມວລົດຊີຟູດ 1.2kg
ມີໂອ ອາຫານແມວລົດປາທູ 1.1kg
₭39.000 ມີໂອ ອາຫານແມວລົດປາທູ 1.1kg
ສະມາດຮາດ ຫົວອາຫານໝາພັນນ້ອຍ 500ml
₭20.000 ສະມາດຮາດ ຫົວອາຫານໝາພັນນ້ອຍ 500ml
ສະມາດຮາດ ຫົວອາຫານລົດໄກ່+ຕັບ 1,5kg
₭45.000 ສະມາດຮາດ ຫົວອາຫານລົດໄກ່+ຕັບ 1,5kg