ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

57 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ຊັນຊິວ ແຊມພູຊອງສີເຫຼືອງ
₭23.000 ຊັນຊິວ ແຊມພູຊອງສີເຫຼືອງ
ຣີຈອຍ ຣິດແຊມພູ 70ml
₭6.000 ຣີຈອຍ ຣິດແຊມພູ 70ml
ເຮດແອນໂຊເດີ 480ml ສະມູດແອນຊີວກີແຊມພູ
₭39.000 ເຮດແອນໂຊເດີ 480ml ສະມູດແອນຊີວກີແຊມພູ
ແພນທີນ 480ml ຄີມນວດຜົມໂທໂທ້ແຄ
₭35.000 ແພນທີນ 480ml ຄີມນວດຜົມໂທໂທ້ແຄ
ເຄລຍ 480ມລ ຢາສະຜົມຊາກຸລະເຟຣດ
₭30.000 ເຄລຍ 480ມລ ຢາສະຜົມຊາກຸລະເຟຣດ
ວິຕາມິນຜົມໂກແຮ່ຂຽວ 250 ml
₭47.000 ວິຕາມິນຜົມໂກແຮ່ຂຽວ 250 ml
ຣີຈອຍ 600ml  ແຊມພູເຟຣຢ້າສູດນ້ຳຫອມ
₭45.000 ຣີຈອຍ 600ml ແຊມພູເຟຣຢ້າສູດນ້ຳຫອມ
ທອດ 200g ແຮເຈວສູດຢູ່ຊົງຜົມສີມ່ວງ
₭17.000 ທອດ 200g ແຮເຈວສູດຢູ່ຊົງຜົມສີມ່ວງ
ທອດ 200g ແຮເຈວສູດຢູ່ຊົງຜົມພິເສດສີຂຽວ
₭17.000 ທອດ 200g ແຮເຈວສູດຢູ່ຊົງຜົມພິເສດສີຂຽວ
ຣີຈອຍ 450ml ຄຣີມນວນຜົມເຟຣຢ່າກິ່ນດອກພີໂອນີ
₭35.000 ຣີຈອຍ 450ml ຄຣີມນວນຜົມເຟຣຢ່າກິ່ນດອກພີໂອນີ
ຣີຈອຍ 320ml ຄຣີມນວນຜົມເຟຣຢ່າສູດນໍ້າຫອມ
₭32.000 ຣີຈອຍ 320ml ຄຣີມນວນຜົມເຟຣຢ່າສູດນໍ້າຫອມ
ແພທີນ ແຊມພູລອງ&ສະຕອງ ຂະໜາດ410 ມລ
₭32.000 ແພທີນ ແຊມພູລອງ&ສະຕອງ ຂະໜາດ410 ມລ
ໂດບ 450ml ຄີມນວດສີຟ້າເຂັ້ມ ແກັດ1*12
₭405.000 ໂດບ 450ml ຄີມນວດສີຟ້າເຂັ້ມ ແກັດ1*12
ໂດບ 450ml ແຊມພູສີຟ້າເຂັ້ມ
₭36.000 ໂດບ 450ml ແຊມພູສີຟ້າເຂັ້ມ
ໂດບ 450ml ແຊມພູດອກບົວ
₭38.000 ໂດບ 450ml ແຊມພູດອກບົວ