ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

38 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ນ້ຳຢາຊັກຜ້າຂາວໄຮເຕີ້ 600ມລ
₭114.000 ນ້ຳຢາຊັກຜ້າຂາວໄຮເຕີ້ 600ມລ
ແຟບ ໂປຣ 3500g ຟ້າx4
₭43.000 ແຟບ ໂປຣ 3500g ຟ້າx4
ໄຮເຕີ 500ml ຄັຣນເລີນໍ້າຢາຊັກຜ້າສີ​ເຫຼືອງ
₭16.000 ໄຮເຕີ 500ml ຄັຣນເລີນໍ້າຢາຊັກຜ້າສີ​ເຫຼືອງ
ໂປຣ ແຟັບສີຟ້າ 1800g
₭28.000 ໂປຣ ແຟັບສີຟ້າ 1800g
ແຟບແອັກແທັກ 2500g ຊັອບພລາສສີບົວ
₭79.000 ແຟບແອັກແທັກ 2500g ຊັອບພລາສສີບົວ
ບ​ຣິດ 800g ນ້ຳ​ຢາຊັກຜ້າ
₭28.000 ບ​ຣິດ 800g ນ້ຳ​ຢາຊັກຜ້າ
ບຣິດ 700ml ເອັກເຊວຊິກເນເຈີສູດນ້ຳ
₭28.000 ບຣິດ 700ml ເອັກເຊວຊິກເນເຈີສູດນ້ຳ
ບຣິດ 700ml ເອັກເຊວຄອມຟອດສີມ່ວງສູດນ້ຳ
₭25.000 ບຣິດ 700ml ເອັກເຊວຄອມຟອດສີມ່ວງສູດນ້ຳ
ບ​ຣິດ 750ml ນ້ຳ​ຢາ​ຊັກຜ້າຊະນິດນ້ຳສີບົວ
₭28.000 ບ​ຣິດ 750ml ນ້ຳ​ຢາ​ຊັກຜ້າຊະນິດນ້ຳສີບົວ
ບຣິດ 700ml ເອັກເຊວແຄຊັກຜ້າສູດນ້ຳ
₭28.000 ບຣິດ 700ml ເອັກເຊວແຄຊັກຜ້າສູດນ້ຳ
ບຣິດ 800ml ນໍ້າຊັກຜ້າຊະນິດເຕີມສີຂຽວແກ່
₭28.000 ບຣິດ 800ml ນໍ້າຊັກຜ້າຊະນິດເຕີມສີຂຽວແກ່
ແອກແທັກ 800ml ນ້ຳຢາຊັກຜ້າຊະນິດນ້ຳສີຂຽວ
₭32.000 ແອກແທັກ 800ml ນ້ຳຢາຊັກຜ້າຊະນິດນ້ຳສີຂຽວ
ແອກແທັກ 750ml ນ້ຳຢາຊັກຜ້າຊະນິດນ້ຳສີບົວ
₭32.000 ແອກແທັກ 750ml ນ້ຳຢາຊັກຜ້າຊະນິດນ້ຳສີບົວ
ແອັກແທັກ 720ml ນໍ້າຢາຊັກຜ້າຊະນິດເຕີມສີບົວ
₭32.000 ແອັກແທັກ 720ml ນໍ້າຢາຊັກຜ້າຊະນິດເຕີມສີບົວ
ບຣິດ 2500g ເອັກເຊວຄອມຟອດ
₭68.000 ບຣິດ 2500g ເອັກເຊວຄອມຟອດ