ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

19 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ນຳ້ດື່ມເຟຣດຊີ້ 235 ມລ
₭22.000 ນຳ້ດື່ມເຟຣດຊີ້ 235 ມລ
ນ້ຳດື່ມ 600ml ເນສເລ່ ພຽວໄລ ແພັກ 1*12
₭29.000 ນ້ຳດື່ມ 600ml ເນສເລ່ ພຽວໄລ ແພັກ 1*12
ນ້ຳດື່ມ 1500ml ເນສເລ່ ພຽວໄລ ແພັກ 1*6
₭26.000 ນ້ຳດື່ມ 1500ml ເນສເລ່ ພຽວໄລ ແພັກ 1*6
₭3.500 ກາໂຕະ ສະຕໍເບີຣ+ວຸນສີແດງ
ນ້ຳດື່ມໂຊກໄຊ 350ml*12
₭16.000 ນ້ຳດື່ມໂຊກໄຊ 350ml*12
ຫົວເສືອນ້ຳດື່ມແຮ່ທາດ 1500ml
₭5.500 ຫົວເສືອນ້ຳດື່ມແຮ່ທາດ 1500ml
ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 600ml
₭3.000 ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 600ml
ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 600ml ແກັດ 1*24
₭45.000 ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 600ml ແກັດ 1*24
ນ້ຳດື່ມ ເຟຣດຊີ້ 235ml 1*20
₭22.000 ນ້ຳດື່ມ ເຟຣດຊີ້ 235ml 1*20
ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 1500ml 1*6
₭21.000 ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 1500ml 1*6
ນ້ຳດື່ມໂຊກໄຊ 250ມລ 1*48
₭47.000 ນ້ຳດື່ມໂຊກໄຊ 250ມລ 1*48
ນໍ້າດື່ມໂຊກໄຊ 1500ml ແພັກ1*6
₭18.000 ນໍ້າດື່ມໂຊກໄຊ 1500ml ແພັກ1*6
ນໍ້າດື່ມຫົວເສືອ ປະລິມານ 235ມລ. ແພັກ1*24
₭27.000 ນໍ້າດື່ມຫົວເສືອ ປະລິມານ 235ມລ. ແພັກ1*24
ຢັນຮີ 460ml ນໍ້າດື່ມວິຕາມິນ ແພັກ1*12
₭50.000 ຢັນຮີ 460ml ນໍ້າດື່ມວິຕາມິນ ແພັກ1*12
ນໍ້າດື່ມທິບ 350ມລ ແພັກລະ 1*12ຕຸກ
₭17.000 ນໍ້າດື່ມທິບ 350ມລ ແພັກລະ 1*12ຕຸກ