ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

101 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ທີພອດ  ນົມສົດຈືດເອັດຕ້າ
₭8.000 ທີພອດ ນົມສົດຈືດເອັດຕ້າ
ຄາເນຊັ່ນ ພລັດນົມຂຸ້ນຫຼອດບີບ
₭10.000 ຄາເນຊັ່ນ ພລັດນົມຂຸ້ນຫຼອດບີບ
ບີທາເກັນ ລົດພ່ອງມັນເນີຍ
₭19.500 ບີທາເກັນ ລົດພ່ອງມັນເນີຍ
₭10.000 ບີທາເກັນ ນົມປ້ຽວລົດໄລ 300 ml
ຄາເນຊັນ ນົມຂຸ້ນຈືດ 405g
₭9.000 ຄາເນຊັນ ນົມຂຸ້ນຈືດ 405g
ແມັກໂນເລຍ ກິງໂກະລົດຈືດ 180ml
₭19.000 ແມັກໂນເລຍ ກິງໂກະລົດຈືດ 180ml
₭16.500 ໂອວັນຕິນ ນົມລົດຊ໋ອກໂກແລດ 180ml 1*4
ໄທເດນມາກ ລົດຊ໋ອກໂກແລັດ 250ml
₭136.000 ໄທເດນມາກ ລົດຊ໋ອກໂກແລັດ 250ml
ໄວຕາມິວ 180ມລ 1*3
₭11.000 ໄວຕາມິວ 180ມລ 1*3
ກິງໂກະພັສ ລົກຊ໋ອກໂກ່ແລັດ180ml
₭19.000 ກິງໂກະພັສ ລົກຊ໋ອກໂກ່ແລັດ180ml
₭23.000 ໄຮຄີວ Hi-Q3 ສູດ 4 ນົມລົດຈືດ 180gແກັດ1*4
₭27.000 ນົມກາໝີ 140ml ສະເຕີຣີໄລ້ສ໌ ໄຂມັນຕ່ຳ 1*6
ນົມກາໝີໂກລ 140ml ໄຂມັນຕ່ຳ ປະສົມຖົ່ວຂາວສະກັດ ແລະ ໂປຣຕີນຖົ່ວເຫຼືອງ 1*6*4pcs
₭120.000 ນົມກາໝີໂກລ 140ml ໄຂມັນຕ່ຳ ປະສົມຖົ່ວຂາວສະກັດ ແລະ ໂປຣຕີນຖົ່ວເຫຼືອງ 1*6*4pcs
ນົມກາໝີໂກລ 140ml ປະສົມຊາຂາວ 1*6*4pcs
₭120.000 ນົມກາໝີໂກລ 140ml ປະສົມຊາຂາວ 1*6*4pcs
ນົມກາໝີໂກລ 140ml ໂກຈິເບີຣີ່ 1*6*4pcs
₭120.000 ນົມກາໝີໂກລ 140ml ໂກຈິເບີຣີ່ 1*6*4pcs