ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

12 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ເບບີ້ມາຍ ຄຣີມອາບນຳ້ສີຂຽວ 400 ml
₭35.000 ເບບີ້ມາຍ ຄຣີມອາບນຳ້ສີຂຽວ 400 ml
ຈອນສັນ ບບີ້ບາມິນຂວດປຳ້
₭48.000 ຈອນສັນ ບບີ້ບາມິນຂວດປຳ້
ຈອນສັນ 500ml ເບບີ້ແຊມພູຊອບ-ຊາ
₭41.000 ຈອນສັນ 500ml ເບບີ້ແຊມພູຊອບ-ຊາ
ໂຄໂດໂມະ ຢາສະຜົມ ສີຂຽວ 200ml
₭21.000 ໂຄໂດໂມະ ຢາສະຜົມ ສີຂຽວ 200ml
ດີນີ່ 400ມລ ຄີມອາບນ້ຳເດັກສີເຫຼືອງ
₭28.000 ດີນີ່ 400ມລ ຄີມອາບນ້ຳເດັກສີເຫຼືອງ
ເບບີ້ມາຍ ຄີມອາບນໍ້າຊາກຸຣະຂາວ 400ml
₭36.000 ເບບີ້ມາຍ ຄີມອາບນໍ້າຊາກຸຣະຂາວ 400ml
ເບບີ້ມາຍ ຄີມອາບນໍ້າຊາກຸຣະຂາວ 850ml
₭52.000 ເບບີ້ມາຍ ຄີມອາບນໍ້າຊາກຸຣະຂາວ 850ml
ເບບີ້ມາຍ ຄີມອາບນ້ຳສູດໄວທ໌ຊາກຸລະ 200ml
₭20.000 ເບບີ້ມາຍ ຄີມອາບນ້ຳສູດໄວທ໌ຊາກຸລະ 200ml
ເບບີ້ມາຍ ຄີມອາບນ້ຳແບບເຕີມສູດສະວີດຕີ້ພິ້ງ 380ml
₭28.000 ເບບີ້ມາຍ ຄີມອາບນ້ຳແບບເຕີມສູດສະວີດຕີ້ພິ້ງ 380ml
ເບບີ້ມາຍ ຄີມອາບນ້ຳສູດສະວິດຕີ້ພິ້ງພລັສ
₭35.000 ເບບີ້ມາຍ ຄີມອາບນ້ຳສູດສະວິດຕີ້ພິ້ງພລັສ
ດີນີ່ ນິວບອຣ໌ນ ສະບູອາບນ້ຳ ແລະ ຢາສະຜົມ800ml
₭47.000 ດີນີ່ ນິວບອຣ໌ນ ສະບູອາບນ້ຳ ແລະ ຢາສະຜົມ800ml
ດີນີ່ ຊາກຸຣະ ສະບູອາບນ້ຳ ແລະ ຢາສະຜົມ800ml
₭47.000 ດີນີ່ ຊາກຸຣະ ສະບູອາບນ້ຳ ແລະ ຢາສະຜົມ800ml